Veiligheidscoördinatie


De veiligheidscoördinatie is voor alle bouwwerkzaamheden verplicht ongeacht het aantal aannemers of ongeacht de grootte van de werf.

 

Indien er slechts één aannemer is, kan deze voor de veiligheidscoördinatie verwezenlijking zelf instaan. 

  

De taak van de veiligheidscoördinator wordt opgesplitst in de veiligheidscoördinator-ontwerp en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking.

 

Englebert bv is bevoegd voor zowel niveau A- als niveau B-werkzaamheden.

 

Professional:


Bent u een professional?

Dan kan u lid worden van de Vlaamse Beroepsvereniging van Veiligheidscoördinatoren.Veiligheidscoördinatie-ontwerp

De veiligheidscoördinator-ontwerp stelt de coördinatie-instrumenten op. Dit is het veiligheids- en gezondheidsplan, het eventuele coördinatiedagboek en het postinterventiedossier.

Hij draagt deze, op het einde van de ontwerpfase, over aan de opdrachtgevers en stelt die overdracht en het einde van het ontwerp van bouwwerk schriftelijk vast.Veiligheidscoördinatie-verwezenlijking

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking past en vult de coördinatie-instrumenten aan tijdens de verwezenlijkingfase. Hij/zij gaat na of de algemene preventieprincipes gerespecteerd worden en stelt de betrokken partijen hiervan op de hoogte.

Hij draagt - bij de voorlopige oplevering van de werken of bij de ingebruikname - het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het eventuele coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers en stelt die overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het postinterventiedossier wordt gevoegd.

De opdracht van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt beëindigd door die overdracht.

 

Indien er al een coördinator-ontwerp werd aangesteld kunnen de werkzaamheden slechts aanvatten nadat de coördinator-verwezenlijking in het bezit is van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier, welke hem door de opdrachtgever overhandigd moeten worden.